Block Betting

Een bet op een bepaalde groep nummers binnen een specifiek gebied op het roulette wiel.