Clerk of the Scales

De official die ervoor verantwoordelijk is dat alle jockeys op de juiste manier worden gewogen na een race.