Prominent

Als een paard een prominente positie inneemt in een race dan loopt hij in de buurt van de kop.