Cheese

Een strategie die erop bedacht is oneerlijke mechanieken in een spel te misbruiken. Cheese wordt vaak gebruikt in negatieve zin en staat voor onsportief gedrag.